Välkommen till MedieAkademin

Vi jobbar för att fördjupa mediedebatten och ge mer utrymme för fria diskussioner om samhälle, politik och kultur. Sedan starten 1997 är vi ett drivhus för det samtida samtalet genom seminarier och publikationer.

Aktuellt

MedieAkademins Förtroendebarometer 2017

MedieAkademins Förtoendebarometer

För tjugonde året i rad avslöjas vilka varumärken, medier och institutioner vi litar på, och vilka vi misstror. MedieAkademins förtroendebarometer är sammanställd av Göteborgs universitet och TNS-Sifo.

LÄS MER

FLER NYHETER


Publikationer

Vad händer med svenskarnas förtroende? Sedan 1997 gör MedieAkademin en årligt återkommande förtroendebarometer. Vi ger även ut Twitterbarometern som avslöjar vilka svenskar som har störst inflytande på Twitter.

FÖRTROENDEBAROMETERN

Sedan 1997 gör MedieAkademin en årlig förtroendebarometer, kompletterad med olika specialtema enskilda år. Undersökningen mäter förtroende för samhällsinstitutioner, enskilda företag och massmedier.

För MedieAkademins förtroendebarometer, dess analys, sammanställning och presentation ansvarar professor Henrik Ekengren Oscarsson, verksam vid Göteborgs Universitet, och Toivo Sjörén, Kantar SIFO.

Förtroendebarometern2017 (PDF)

TWITTERBAROMETERN

Sedan 2012 avslöjar Twitterbarometern vilka svenskar som har störst inflytande på Twitter.

MedieAkademins Twitterbarometer tas fram av Welcom och Crawlica. Listorna är baserade på data över alla svenska twitterkonton. För att ta fram Twitterbarometern har följande variabler vägts samman:

• Hur många svenska följare ett svenskt konto har.
• Hur många svenska följare kontohavarens följare har.
• Hur många retweets ett konto fått.

Resultatet av det blir ett mått på hur inflytelserikt ett konto är då vi får en uppfattning om hur stor räckvidd det har och hur populära tweets det producerar.

Kategoriseringen av twittrarna är baserad på en redaktionell bedömning gjord av MedieAkademin tillsammans med våra samarbetspartners.

Så gör Crawlica när de definierar ett Twitterkonto som svenskt:

Första steget i Crawlicas metod för att ta fram Twitterbarometern är att gå igenom några tusen vanliga svenska Twitterkonton och se vilka de följer, bedöma om dessa är svenska, samt skapa en lista över de svenskar som har totalt sett flest följare.

Ett Twitterkonto bedöms vara svenskt om det anger ”Sverige”, ”Sweden” eller en svensk stad eller ort (samt några smeknamn på dessa) i sin location eller description. Konton bedöms också vara svenska om de skriver på svenska eller i sin tur har en hög procentandel svenska följare. Bland de konton som bedöms vara svenska samplas ca 100 stycken och kontrolleras manuellt för att se att processen fungerar. Samma för de som bedöms ej vara svenska.

När några tusen potentiella toppkonton på Twitter, baserat på totalt antal följare, hittats så framräknas en nulägesbild på 1) andelen svenska följare, 2) de svenska följarnas totala antal följare, samt 3) antal retweets av svenskar för det aktuella året.

Konton rankas i dessa tre kategorier och får dessutom en sammanvägd totalranking, som räknas som summan av de tre enskilda rankingarna. Rankingarna, snarare än de normaliserade mätetalen, summeras för att svaghet i en kategori inte ska slå lika hårt.

Via denna iterativa process skapas Twitterbarometern

Resultatet av 2016 ÅRS Twitterbarometer:

Twitterbarometern_2016

 


LADDA NER MATERIAL FRÅN TIDIGARE ÅR >


Om oss

Syftet med MedieAkademin är att fördjupa mediedebatten och ge mer utrymme
för fria diskussioner om samhälle, politik och kultur.

MedieAkademin grundades 1997 av Göteborgs-PostenGöteborgs universitetForsman & Bodenfors och NFO Infratest (numera Kantar Sifo). Sedan dess är vi ett växande nätverk av människor som berikar varandra och verksamheten. Ett drivhus för det samtida samtalet.

MedieAkademin vill skapa fler möten mellan forskare och utövare inom alla typer av medier. För att korsbefrukta teori och praktik måste man ju träffas – över gränserna.

Exempel på vår verksamhet:

  • Seminarier
  • Akademiluncher för samarbetspartners
  • Sammanställning av årlig Förtroendebarometer
  • Sammanställning av årlig Twitterbaraometer

 

VÅR STYRELSE OCH SAMARBETSPARTNERS >
BLI VÅR SAMARBETSPARTNER >