Bli vår samarbetspartner

Utbytet mellan olika människor och företag är det viktigaste för vår verksamhet. Därför vill vi gärna bredda MedieAkademin och utvidga nätverket med fler intresserade. Både enskilda personer och företag/organisationer är välkomna att bidra.

Som vår samarbetspartner erbjuds ni:

  • Inbjudan till Akademiseminarier (två till fyra/år)
  • Inbjudan till de seminarier MedieAkademin arrangerar
  • Seminarierna till ett rabatterat pris för upp till tre medarbetare
  • Att delta och bidra till goda diskussioner och intressanta frågeställningar

 

Kostnaden är 15 000 kr/år. Alternativt kan en partner bidra med motsvarande eller mer, i form av resurs eller leverantör.

Är du intresserad av ett samarbete med oss – hör av dig till info@MedieAkademin.se.

MedieAkademins styrgrupp och partners >